Kommunikasjonsavdelingen i Miljødirektoratet er ansvarlige for Miljødirektoratet.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Miljødirektoratet skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har ukentlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.
 • Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og prøve å ha null AAA-feil.

Status for Miljodirektoratet.no

 • 90,1 av 100 poeng. (14.03.22)

Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer alle våre nettsider.

Dette jobber vi med

 • Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
 • Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1.
 • Legge til rette for synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold, slik at vi følger EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD).

Hente innhold fra Miljødirektoratet.no

 • Du kan gjenbruke alt innholdet fra nettstedet vårt via et innholds-API (Content API).
 • Det er konfigurert slik at du kan hente ut data på en hvilken som helst URL under www.miljodirektoratet.no som JSON. 
 • For å gjøre det, må du sende en Get-forespørsel til URL-en du ønsker, med headeren Accept: application/json.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

 • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
 • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: nettredaksjon@miljodir.no